Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Pagrindinis - Riešės krikščionys

Riešės evangelinė bažnyčia

Mylėti, keistis, tarnauti

2023-02-15 ”Samariečių krepšio” programa

 

Štai ir baigėsi “Šauniausia kelionė” vaikams, kuri truko tris mėnesius. Viso buvo 12 pamokėlių krikščionybės tema pagal ‘Samariečių krepšio” programą. Tikrai buvo smagu matyti laimingus ukrainiečių vakus, kad ir laikinai pamiršusius visas negandas ir liūdesį, kurį patyrė jų šeimos. Džiaugiamės sėdami Dievo sėklas į jų mažas širdeles. Viliamės ir tikime, kad savo metu ir savo laiku šie vaikai dar daugiau pažins Dievą ir Jo gerumą bei atneš nuostabius vaisius į Dievo karalystę. Morkaus 4,30-32 : “„Su kuo galima palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji kaip garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon. Jis yra mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visus augalus ir išleidžia plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai“. To ir linkime jauniesiems ukrainiečių vaikams, taip noriai priėmusiems Dievo žodžio sėklas. Vaikai buvo apdovanoti “Šauniausos kelionės” baigimo diplomais, Naujaisiais Testamentais ukrainiečių kalba ir dovanėlėmis.

2023-01-15 "Vaikų Kalėdos " Ukrainos vaikams

 

Mūsų bendruomenė kartu su Rimanto Kaukėno labdaros fondu Ukrainos vaikams suorganizavo nuotaikingą šventę Mykolo Romerio Universitete. Vaikai žiūrėjo pantomimą „Knygos“, klausėsi Kalėdinės giesmės ukrainiečių kalba, fokusininkas atskleidė gerumo dalijimosi dvasią, nuostabios fėjos linksmino vaikus, nuostabų lėlių spektalį paruošė mūsų bendruomenės nariai, vaišės ir džiaugsmas iš Dievo malonės.M

2021-11-07 gimtadienio akimirkos

 

Riešės evangelinė bažnyčia šventė savo 1 metukų gimtadienį. Turėjome šventines pamaldas Riešės bendruomenės namuose, klausėmės pamokslo apie dėkingumą, šventėme Viešpaties vakarienę. Kaip visada puikiai šlovinimą pravedė Laima, kuri po pamaldų vaišino visus savo firmine sriuba iš lašišos, Laura išvirė plovą su česnakais ir aišku buvo tortas su viena žvakute… Viešpats visus mus palaimino savo buvimu, gaila kad ne visi galėjo dalyvauti dėl ligų. Dėkojame Dievui už bažnyčią ir nuostabius Dievo vaikus bei vis stiprėjančius tarpusavio ryšius. Ir nuotraukas. AČIŪ🙂

2021-08-29 Kukurūzų labirintas

 
Riešės krikščionys buvo nuvykę į kukurūzų labirintą prie Vilniaus( Trakų kelyje) , kur smagiai leido laiką ieškodami tarp kukurūzų 9 Viešpaties palaiminimų, aprašytų Mato evangelijos 5 skyriuje. Valgėme šašlykus, virtus kukurūzus, giedojome Dievui giesmes, bendravome. Buvo palaimintas laikas su broliais ir sesėmis.

2021-08-08 Žygis baidarėmis

 

Riešės evangelinė bažnyčia liepos 31- rugpjūčio 1 dienomis turėjo puikų savaitgalį – plaukėme baidarėmis Lazdijų raj., Baltosios ančios upe.
Viso susirinko 18 tikinčiųjų (9 baidarės). Dievas davė mums saulėtą, puikią dieną. Praplaukėmė 20 km., plaukimas truko apie 4.5 val.
Gera nuotaika, skanus maistas ir vakare ant laužo kepti šašlykai ant ežero kranto manau palaimino mus visus. Tuo labiau, kad turėjome tokį nerimstantį ir visada besišypsantį brolį Joną iš Ignalinos, kuris visą vakarą gitara grojo giesmes.
Kitą dieną buvome pamaldose Veisiejų baptistų bažnyčioje, kurie turi nuosavą pastatą ( buvusi žydų sinagoga) ant ežero kranto miestelio centre. Klausėmės pastoriaus Stasio pamokslą apie dvasinius ginklus. Po to turėjome bendrystę su Veisiejų miestelio tikinčiaisiais ir žinoma didelį vaišėmis nukrautą stalą, prie kurio girdėjosi brolių ir sesių liudijimai, ką Viešpats daro jų gyvenimuose.
Palaiminta kelionė ir bendrystė! Ačiū dalyvavusiems ir kviečiame prisijungti!!
Keletas nuotraukų iš žygio…

2021-03-16 Lietuvos evangelinių krikščionių bažnyčių kreipimasis Dėl numatomos ratifikuoti Europos Tarybos Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo.


Pareikšdami evangelikų solidarumą su kitų tradicijų krikščionimis, viešai raštu išreiškusiais abejones dėl Stambulo konvencijos neutralumo žodžio ir sąžinės laisvei, krikščioniško tikėjimo vertybėmis pagrįstų įsitikinimų apsaugai, kurių bendra pozicija yra pateikta Lietuvos vyskupų konferencijos svetainėje (https://lvk.lcn.lt) pavadinimu „Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis“, tuo pačiu pateikiame savo nepriklausomą nuomonę. Mes raginame:
Lietuvos Respublikos Seimą nepritarti minėtos konvencijos ratifikavimui be atitinkamų išlygų, sprendžiančių visuomenės susipriešinimą;
Jo Ekscelenciją Lietuvos Respublikos Prezidentą – tiesiogiai išrinktą visos visuomenės, o ne dalies politinių jėgų, atstovą – minėtos konvencijos ratifikavimo be išlygų atveju vetuoti ratifikavimui pritariantį įstatymą.

Tokia mūsų pozicija grindžiama tuo, kad Stambulo konvencijos įvairios nuostatos suponuoja galimybes, kad visuomenei, be kita ko, ilgus šimtmečius kurtai būtent krikščioniškos moralės ir sąžinės pagrindais, bus primestas abejotinas, iš esmės socialinės pertvarkos projektas, savo esme prieštaraujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir jos raide bei dvasia įtvirtintoms vertybinėms lyties bei šeimos nuostatoms.
Mes – pasirašiusieji kreipimąsi evangelinių krikščionių bažnyčių vadovai bei atstovai – raginame valstybės vadovus, Seimo narius Stambulo konvencijos pavadinime išreikštą poreikį – apsaugoti moteris nuo smurto, vykdyti smurto šeimoje prevenciją ir kovoti su juo – priimti kaip imperatyvą ir toliau daryti viską, kas įmanoma, kad būtų pašalintos tikrosios smurto artimoje aplinkoje priežastys. Tvirtai tikėdami, kad Bažnyčia irgi yra sudedamoji kultūros, formuojančios socialinį lyties vaidmenį, dalis, reiškiame pagrįstą nuogąstavimą, kad kova prieš kai kuriuos socialiai susiformavusius moterų ir vyrų vaidmenis iš tikrųjų nepavirstų kova prieš krikščionių visais laikais branginamas Šventojo Rašto tiesas. Esame susirūpinę, kad siekis panaikinti diskriminacijos būdus, grindžiamus „stereotipiniais“ moterų ir vyrų vaidmenimis, galės būti taikomas ir bažnyčių mokymui, ir jų tradicijoms [Konvencijos 12 str. 1 d.], todėl nepalaikome ideologiškų šeimos ir lyčių santykių sampratos diegimo švietimo įstaigų mokymo programose [Konvencijos 14 str. 1 d.].
Jei vis dėlto Seimas nuspręstų ratifikuoti Stambulo konvenciją, o Lietuvos Respublikos Prezidentas nuspręstų jos nevetuoti, mes raginame užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintų vertybių apsaugą.

Pagarbiai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios generalinis superintendentas kun. Raimondas Stankevičius
Lietuvos Respublikos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos vyskupas Rimantas Kupstys
Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vyresnysis pastorius Gabrielius Lukošius
Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios superintendentas kun. Remigijus Matulaitis
Lietuvos krikščionių sekmininkų bažnyčios vyskupas Fiodor Bajer
Lietuvos Septintosios dienos adventistų bažnyčios prezidentas Valius Eičinas
Miesto Bažnyčios vyresnysis pastorius Saulius Karosas
Protestantų bažnyčios „Naujoji karta“ pastorius Vaidas Vyšniauskas
Vilniaus evangelinės bažnyčios pastorius Darius Širvys
Vilniaus krikščionių bendruomenės „Biblijos kelias“ pastorius Anatolij Dmitruk
Vilniaus bažnyčios „Kristaus paliepimas“ pastorė Olga Vyšniauskienė
Kauno evangelikų krikščionių baptistų bažnyčios pastorius Vladimiras Sereda
Kauno krikščionių baptistų bendruomenės „Geroji naujiena“ Tarybos pirmininkas Artūras Pučkovas
Kėdainių Krikščionių Baptistų Bendruomenės vadovas/pastorius Evaldas Liebus

Kas mes ?

Riešės evangelinė bažnyčia yra bendruomenė tikinti Dievo žodžiu ir Šventosios Dvasios dovanomis, kurios tikslas tarnauti Dievui, žmonėms ir šviesti bendruomenę.

Bažnyčia

Bendruomenė

Švento Rašto pažinimas

Ramybė

aaron-burden-eZrIiv5bKxY-unsplash

Tarnystė

Bažnyčioje yra vykdoma įvairi tarnystė, kuri padeda priartėti prie Dievo bei susipažinti su jo žodžiu.

Švento rašto nagrinėjimas

Kekvieną antradienį 19 valandą vyksta Dievo žodžio skaitymas, nagrinėjimas.

Malda internetu

Kekvieną ketvirtadienį 19 valandą vyksta malda per "Messanger" programėlę.

Pamaldos

Kekvieną Sekmadienį 18 valandą vyksta krikščionių evangelikų pamaldos.

Du Viešpaties Jėzaus Kristaus įsakymai:

28 Vienas iš Rašto žinovų, girdėjęs juos besiginčijant ir supratęs, kaip puikiai Jėzus jiems atsakinėjo, priėjo ir paklausė Jį: „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“

29 Jėzus jam atsakė: „Pirmasis yra šis: ‘Klausyk, Izraeli, – Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats;
30 Tad mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela, visu savo protu ir visomis savo jėgomis’, – tai pirmasis įsakymas.
31 Antrasis panašus į jį: ‘Mylėk savo artimą kaip save patį’. Nėra jokio kito įsakymo, didesnio už šiuodu“.

Morkaus evangelija 12 skyrius

Gintautas_1 (2)

Bažnyčios vadovas

Mūsų bažnyčios vadovas – Gintautas Miežonis, daugiau nei 20 metų tarnaujantis evangelinės bažnyčios narys, pastorius.

Vadovas

Pastorius

Krikštynų akimirkos